İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Mevcudun ötesindeki kalitesinin sürdürülebilir olması için, Azizoğlu Et sürekli olarak en iyinin arayışı içerisindedir. Bu yüzden ürünlerine dolaylı ya da dolaysız olarak dokunan her elin, Azizoğlu Et markasının güvenini devam ettirecek nitelikte olmasını ister.

Şeffaf iletişimin, şeffaf yönetilen bir firmaya ön ayak olduğunu bilip, tüm paydaşlarını bu yönde destekler. Azizoğlu Et, gelişimine yardımcı olacak en önemli etkenin çalışanları olduğunu biliyor ve onların taleplerini etraflıca inceleyip ihtiyaçlar doğrultusunda uyguluyor.

Her çalışanının gelişimini teşvik eden ve destekleyen Azizoğlu Et , yetkin işgücü ile sürdürülebilir başarısını devam ettiriyor.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZIN HEDEFİ

Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda gerçekleştirmekte olduğu çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması sağlamak,

Çalışanlarımızın seçilmesini, işe alınmasını, görevlendirilmesini, eğitim ihtiyaçlarının amaçlarımıza uygun olarak belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaları yapmak ve uygulamak,

Yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlar ile gerçekleştirmek

olarak tanımlanmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARIMIZIN TEMEL İLKELERİ

İnsan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

Çalışanlarımızın, görevlerinin niteliklerinde meydana gelecek her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev bilincinin yükseltilmesi ve başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını planlamak ve uygulamak,

Çalışanlarımız kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

Çalışanlarımızın şirketimiz içindeki gelişimlerini izlemek amacı değerlendirilmelerini sağlayacak kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

Faaliyet alanlarımızdaki işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere gerekli analizleri yapmak ve en uygun iş tanımlarını yapmak,

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarı ve innovasyon sağlamak,

"Şirket Kültürü ve Bilinci" oluşturmaktır.

  

Açık Pozisyonlar

  • Açık Pozisyon Bulunmamaktadır.  Başvuru ve ilan detayı için lütfen Tıklayınız.! 

 

Başvuru yapmak ve CV göndermek için aşağıda linki kullanabilirsiniz.


İnsan kaynakları formumuzu doldurmak için lütfen tıklayınız.